สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

กราฟพาลาโบลา หมายถึง ความเจริญงอกงาม

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธ 25 ศตวรรษ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นทรงบาดาล