ภาพกิจกรรม
การประชุมก่อนปิดภาคเรียนและอบรม Google App

วันที่ ๑๖-๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ ผอ.จีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมก่อนปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒  โดยร่วมกับคณะครูกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และ อบรม Google App ในการสร้าง Google Classroom สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล  ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,22:46   อ่าน 83 ครั้ง