ภาพกิจกรรม
พบผู้ปกครองนักเรียนการจัดการเรียนการสอน
  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  ผอ.จีระยุทธ  พุทธรักษาพิทักษ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ  ออกพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,17:33   อ่าน 147 ครั้ง