ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ร.ร.จระเข้วิทยายน นำโดย ผอ.จีระยุทธ  พุทธรักษาพิทักษ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการ เรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,09:22   อ่าน 120 ครั้ง