ภาพกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทัษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ทั้งนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  ชมภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,21:21   อ่าน 87 ครั้ง