ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา
วันที่ 2  มีนาคม 2564  นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก   ปีการศึกษา 2563   ของโรงเรียนหนองเสาเหล้าวิทยาคาร  ทั้งนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  ชมภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,22:01   อ่าน 127 ครั้ง