ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  โรงเรียนจระเข้วิทยายน รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็น”ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายประจักษ์ พุฒพิมพ์ (ประธานกรรมการ)        นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ (กรรมการ) นางอภิชา ถีระพันธ์ (กรรมการ)  นางจิรภา  สบายดี (กรรมการ) นางพัชรี  แท่งทอง (กรรมการและเลขานุการ) และนางเพชราภรณ์  ไสยโสภณ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยโรงเรียนเครือข่าย ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและจัดนิทรรศการในครั้งนี้  ชมภาพ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,22:14   อ่าน 39 ครั้ง