กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจริยา อินธิสอน
ครูชำนาญการ

นายสุธาดล สุโคตร
ครูอัตราจ้าง