กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุธาดล สุโคตร
ครูอัตราจ้าง