ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผูับริหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,16:02  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:59  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:59  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี แววไทสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:56  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งฤดี สุดทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,13:14  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,13:08  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา เสริฐสม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,12:59  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..